essay masters admission dissertation on managment problems 100 great essays agricultural business plan template do your essay ideas for psychology research paper buy pre written research papers literature review

OPIS PROJEKTU

Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej bydgoskich szkól zawodowych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów.

W ramach projektu "Zawodowe horyzonty 4" wdraża się programy rozwojowe, obejmujące m.in.:

  • prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych rozwojem  kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, matematyki)
  • prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających słabe wyniki w  nauce (przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu edukacji)
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną (m.in. zapobieganie agresji, usprawnienie zdolności  uczenia się, komunikacji międzyludzkiej)
  • zakup nowoczesnych środków dydaktycznych
  • współpracę z pracodawcami

więcej...

REGULAMIN NABORU ZH 4

Regulamin...

Do góry Projekt JXstudio.pl