PROGRAM EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY " CZTERY PORY ROKU W OGRODZIE W MYŚLĘCINKU"

Program jest odpowiedzią na oczekiwania naszych uczniów i ich rodziców oraz koniecznością dostosowania procesu edukacji do potrzeb młodego pokolenia, zmian zachodzących we współczesnym świecie oraz  wspomagania młodego człowieka w jego wszechstronnym rozwoju.

            Ze względu na znaczne zróżnicowanie: tempa pracy, zainteresowań i uzdolnień, nauczanie w systemie klasowo-lekcyjnym nie zawsze jest w stanie, w stopniu optymalnym, wykorzystać możliwości ucznia. Zawsze znajdzie się grupa uczniów potrzebująca większej ilości czasu oraz swobodniejszych warunków, aby opanować podstawowe wiadomości zawarte w podstawie programowej. Zajęcia w terenie, bezpośrednie doświadczanie i przeżywanie będą dla nich najlepszym sposobem na opanowanie wszystkich niezbędnych wiadomości i umiejętności.

 

PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

SPRAWOZDANIE ZREALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO " CZTERY PORY ROKU W MYŚLĘCINKU"

KONKURS PLASTYCZNY

WARSZTATY OGRODNICZE

BYDGOSZCZ W KWIATACH I ZIELENI

MYŚLĘCINEK-JESIENNY RAJD

MYŚLĘCINEK-U PASJONATÓW OGRODÓW

MYSLECINEK-OPOWIEŚCI O PTAKACH

MYSLECINEK-POTRAWY REGIONALNE

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ

SPOTKANIE Z PRZEWODNIKIEM

GRUDNIOWE WĘDRÓWKI

DEKORACJE BOŻONARODZENIOWE

MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY

ZIELONE LEKCJE

AGROTURYSTYKA

WIELKANOC Z JAJEM

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Do góry Projekt JXstudio.pl