how to write dissertation abstract research paper on medical marijuana buy an informative essay coexistence pacifique dissertation personal statement pay online the best essay writing website matrix 3x3 homework help

Zawodówki Na Start

Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej bydgoskich szkól zawodowych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów.

 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej wdrożono sześć programów:

  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
  • zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości,
  • zajęcia dodatkowe z informatyki,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 

Dzięki realizacji projektu możliwe było uzupełnienie braków edukacyjnych uczniów, którzy uzyskali niskie wyniki na egzaminie kompetencyjnym w gimnazjum lub otrzymali niskie oceny na świadectwie  oraz w trakcie nauki w szkole zawodowej, wsparcie psychologiczne dla uczniów wykazujących problemy wychowawcze oraz rozwój uczniów zdolnych. Poprzez zakup środków dydaktycznych zostanie unowocześniony  i uatrakcyjniony proces dydaktyczny.

Do góry Projekt JXstudio.pl