too much homework in middle school i stopped doing my homework dissertation binding cardiff i need help writing my research papter fourth grade math homework term paper cover top paper writing services my creative writing essay custom writing on balloons

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
  2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
  3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
  4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją.
  5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
  6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

ŁEBA 2013

ŁEBA 2012

ŁEBA 2011

Do góry Projekt JXstudio.pl