best resume writing services in new york city apartment dissertation review service glasgow essay writing service canada using dissertation expert onlineservices pay for dissertation london steps in business planning process term paper on martin king custom professional essay writing service pe written assignments

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Jak przygotować sie do rozmowy kwalifikacyjnej- do pobrania

W ramach projektu „Akcja –kwalifikacja” realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego. Odbywają się one w formie warsztatów, dyżurów, zajęć indywidualnych. Szczegółowe informacje o terminach i nauczycielach realizujących projekt znajdują się w gablocie szkolnej na I piętrze oraz na stronie internetowej szkoły.
W ramach realizowanego  przez naszą szkołę projektu utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA).
W projekcie biorą udział uczennice/uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 (Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6) w Bydgoszczy, szczególnie z klas kończących szkołę, absolwenci i rodzice.
W czasie zajęć uczniowie/uczennice zdobędą umiejętności w zakresie:
-Przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej;
-Kształcenia umiejętności planowania przyszłości zawodowej, samokształcenia i samorealizacji;
-Przygotowania do poruszania się na rynku pracy;
-Przygotowania do roli pracownika;
-Budowania  postaw kreatywnych wobec pracy, przezwyciężanie bierności, jak również radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych;
-Przygotowania dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę oraz zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Szkolny Punkt Informacji i Kariery- SPInKA dysponuje:
-Testami badającymi predyspozycje zawodowe;
-Informatorami o zawodach –opisanie zawodów;
-Filmami instruktażowymi;
-Publikacjami z zakresu doradztwa zawodowego;
-Wzorami dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).
Sposoby realizacji projektu:
-zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej;
-zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową,
-zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania,
-zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami,
-zajęcia warsztatowe służące zapoznaniu z obowiązującym  prawem pracy,
-zajęcia indywidualne uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych /CV, list motywacyjny/,
-gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia,  w postaci prasy,informatorów, programów multimedialnych,
-spotkania z absolwentami,
-tworzenie bazy danych o absolwentach szkoły,
-tworzenie informacji o lokalnych firmach  i pracodawcach,
-organizowanie dni otwartych szkoły /oferta edukacyjna placówki/,
-uczestnictwo w spotkaniach z instytucjami wspierającymi zatrudnienie- np. Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Integracji Społecznej.

JAK NAPISAĆ CV

LINKI

Informacje związane z rynkiem pracy

 

    www.kariera.com.pl

    praca.egospodarka.pl

    www.cvtips.com

    www.praca.gov.pl

    www.psz.praca.gov.pl

    www.eures.praca.gov.pl

 

Wyszukiwarki ofert pracy/praktyk/staży

 

    www.olx.pl/praca/bydgoszcz/

    www.pracuj.pl

    www.monsterpolska.pl

    www.infopraca.pl

    www.jobs.pl

    karierait.pl

    praca.gazeta.pl

    praca.money.pl

    www.careerjet.pl

    www.randstad.pl

    www.hays.pl

    www.hrk.pl

    www.eci.org.pl

    www.hrc.pl

    www.strefadobrejpracy.pl

    www.portalpraktyk.pl

    www.praktyki.eurostudent.pl

    www.praqtyka.pl

    www.jobrapido.pl

    www.myjobsearch.com

     www.pracadlastudenta.pl

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Akcja-kwalifikacja”, we wrześniu br. został utworzony  - Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. SPInKa, w ramach którego są prowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje pomoc młodzieży w:

  • zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego;
  • poznaniu własnych możliwości
  • przygotowaniu do poruszania się po rynku pracy;
  • przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę oraz zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Zapraszamy uczniów,  absolwentów, rodziców i nauczycieli

w środę od 14.25 do 15.25, we wtorek 16.15-17.15.

Gabinet kierownika szkolenia praktycznego

Do góry Projekt JXstudio.pl