KONTAKT ZE SZKOŁĄ

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna

(Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna)

85-239 Bydgoszcz

ul. Grunwaldzka 41

Sekretariat tel: 52 322 33 53

                   fax.52 322 33 53

Dyrektor tel: 52 322 33 53; tel. kom. 697 911 539

Specjalista tel: 52 322 33 53

Pedagog, Psycholog tel: 785 251 189

Kierownik szkolenia praktycznego  tel. :697 911 540

e-mail: zsz5sekretariat@op.pl

DYŻURY KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Godziny pracy Pani Kierownik Szkolenia Praktycznego– Jagna Snopko

PONIEDZIAŁEK –  10.45-11.45

WTOREK-  9.50-12.30

ŚRODA- 11.30-12.30

CZWARTEK – 8.55-11.30

PIĄTEK- 8.55- 11.30

 

W razie potrzeby kontaktu w innych godzinach - po uzgodnieniu telefonicznym ( 697 911 540)

Zapraszam

DYŻURY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek  8.00 – 12.00

Wtorek 12.00 – 16.00

Środa  08.00  - 12.00

Czwartek 12.00 – 16.00

Piątek  8.00 – 12.00

 

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek- 12.00-16.00

Wtorek- 8.00-12.00

Środa- 12.00-16.00

Czwartek- 8.00- 12.00

Piątek- 11.00-15.00

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

SEKRETARIAT:

Telefon: 52 322 33 53

Sekretarz szkoły Anna Sajna

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Referent- Marta Schumacher- Rataj

Godziny pracy- 7.30-15.30

DYREKTOR:

Gabinet dyrektora – łączy sekretariat- tel. 52 322 33 53

Dyrektor Emilia Witczak przyjmuje rodziców w środy od 10.00- 15.00, oraz w sprawach pilnych po uprzednim umówieniu telefonicznym.

WICEDYREKTOR:

Wicedyrektor- Anna Laszczkowska- łączy sekretariat- tel. 52 322 33 53, przyjmuje rodziców w czwartki od 10.00- 15.00, oraz w sprawach pilnych po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO:

Kierownik szkolenia praktycznego- Jagna Snopko- tel. 52 322 33 53, przyjmuje rodziców według harmonogramu oraz w sprawach pilnych po uprzednim umówieniu telefonicznym. ( tel. kom.697 911 540)

 

SPECJALISTA- tel. 52 322 33 53

PEDAGOG: 785 251 189

PSYCHOLOG: 785 251 189                                           

BIBLIOTEKA:

Nauczyciel bibliotekarz: Dorota Tyrawska- Krapp

Godziny pracy 8.00 – 14.00

OPIEKA MEDYCZNA:

Pielęgniarka szkolna:

Godziny pracy:

poniedziałek 8.00- 14.00
wtorek  8.00 - 14.00
środa 8.00 - 14.00
czwartek 8.00 - 14.00
piątek 8.00 - 14.00

Dzwonić przez sekretariat- 52 322 33 53

Do góry Projekt JXstudio.pl