Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej bydgoskich szkół zawodowych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów poprzez wdrożenie programów rozwojowych 2009- 2010.

 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
 2. Zajęcia dodatkowe- edukacja informatyczna.
 3. Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości.
 4. Zajęcia dodatkowe przyrodnicze,
 5. Zajęcia dodatkowe- społeczeństwo obywatelskie.
 6. Zajęcia dodatkowe- fizyka źródłem wiedzy i umiejętności zawodowych.
 7. Zajęcia specjalistyczne- arteterapia.
 8. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.
 9. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
 10. Zajęcia wyrównawcze- maszyny elektryczne.
 11. Zajęcia wyrównawcze- produkcja ogrodnicza.
 12. Zajęcia wyrównawcze- technologia cukiernicza.
 13. Zajęcia wyrównawcze- technologia ogólna mechaniczna.
 14. Zajęcia wyrównawcze z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem.
 15. Zajęcia wyrównawcze z technologii i materiałoznawstwa w zawodzie malarz- tapeciarz.
 16. Zajęcia wyrównawcze- technologia krawiecka.
 17. Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne- komunikacja międzyludzka.
 18. Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne- " patrz inaczej na agresje"
Do góry Projekt JXstudio.pl