OPIS PROJEKTU

Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej bydgoskich szkól zawodowych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów.

W ramach projektu "Zawodowe horyzonty 4" wdraża się programy rozwojowe, obejmujące m.in.:

  • prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych rozwojem  kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, matematyki)
  • prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających słabe wyniki w  nauce (przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu edukacji)
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną (m.in. zapobieganie agresji, usprawnienie zdolności  uczenia się, komunikacji międzyludzkiej)
  • zakup nowoczesnych środków dydaktycznych
  • współpracę z pracodawcami

więcej...

REGULAMIN NABORU ZH 4

Regulamin...

Do góry Projekt JXstudio.pl