JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Jak przygotować sie do rozmowy kwalifikacyjnej- do pobrania

W ramach projektu „Akcja –kwalifikacja” realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego. Odbywają się one w formie warsztatów, dyżurów, zajęć indywidualnych. Szczegółowe informacje o terminach i nauczycielach realizujących projekt znajdują się w gablocie szkolnej na I piętrze oraz na stronie internetowej szkoły.
W ramach realizowanego  przez naszą szkołę projektu utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA).
W projekcie biorą udział uczennice/uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 (Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6) w Bydgoszczy, szczególnie z klas kończących szkołę, absolwenci i rodzice.
W czasie zajęć uczniowie/uczennice zdobędą umiejętności w zakresie:
-Przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej;
-Kształcenia umiejętności planowania przyszłości zawodowej, samokształcenia i samorealizacji;
-Przygotowania do poruszania się na rynku pracy;
-Przygotowania do roli pracownika;
-Budowania  postaw kreatywnych wobec pracy, przezwyciężanie bierności, jak również radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych;
-Przygotowania dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę oraz zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Szkolny Punkt Informacji i Kariery- SPInKA dysponuje:
-Testami badającymi predyspozycje zawodowe;
-Informatorami o zawodach –opisanie zawodów;
-Filmami instruktażowymi;
-Publikacjami z zakresu doradztwa zawodowego;
-Wzorami dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).
Sposoby realizacji projektu:
-zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej;
-zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową,
-zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania,
-zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami,
-zajęcia warsztatowe służące zapoznaniu z obowiązującym  prawem pracy,
-zajęcia indywidualne uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych /CV, list motywacyjny/,
-gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia,  w postaci prasy,informatorów, programów multimedialnych,
-spotkania z absolwentami,
-tworzenie bazy danych o absolwentach szkoły,
-tworzenie informacji o lokalnych firmach  i pracodawcach,
-organizowanie dni otwartych szkoły /oferta edukacyjna placówki/,
-uczestnictwo w spotkaniach z instytucjami wspierającymi zatrudnienie- np. Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Integracji Społecznej.

JAK NAPISAĆ CV

CV-do edycji

CV-pdf

LINKI

Informacje związane z rynkiem pracy

 

    www.kariera.com.pl

    praca.egospodarka.pl

    www.cvtips.com

    www.praca.gov.pl

    www.psz.praca.gov.pl

    www.eures.praca.gov.pl

 

Wyszukiwarki ofert pracy/praktyk/staży

 

    www.olx.pl/praca/bydgoszcz/

    www.pracuj.pl

    www.monsterpolska.pl

    www.infopraca.pl

    www.jobs.pl

    karierait.pl

    praca.gazeta.pl

    praca.money.pl

    www.careerjet.pl

    www.randstad.pl

    www.hays.pl

    www.hrk.pl

    www.eci.org.pl

    www.hrc.pl

    www.strefadobrejpracy.pl

    www.portalpraktyk.pl

    www.praktyki.eurostudent.pl

    www.praqtyka.pl

    www.jobrapido.pl

    www.myjobsearch.com

     www.pracadlastudenta.pl

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Akcja-kwalifikacja”, we wrześniu br. został utworzony  - Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. SPInKa, w ramach którego są prowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje pomoc młodzieży w:

  • zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego;
  • poznaniu własnych możliwości
  • przygotowaniu do poruszania się po rynku pracy;
  • przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę oraz zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Zapraszamy uczniów,  absolwentów, rodziców i nauczycieli

w środę od 14.25 do 15.25, we wtorek 16.15-17.15.

Gabinet kierownika szkolenia praktycznego

Do góry Projekt JXstudio.pl