„Zawodowe horyzonty 3"


W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w 17 zajęciach będzie uczestniczyć 121 uczestników/uczestniczek .

 • Zajęcia dodatkowe z informatyki
 • Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości 
 • Zajęcia dodatkowe przyrodnicze
 • Zajęcia dodatkowe - społeczeństwo obywatelskie
 • Zajęcia dodatkowe z fizyki
 • Zajęcia wyrównawcze - arteterapia
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z technologii fryzjerskiej
 • Zajęcia wyrównawcze z produkcji ogrodniczej
 • Zajęcia wyrównawcze z technologii cukierniczej
 • Zajęcia wyrównawcze z technologii mechanicznej
 • Zajęcia wyrównawcze z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem
 • Zajęcia wyrównawcze z technologii hotelarskiej
 • Zajęcia wyrównawcze z technologii krawieckiej
 • Zajęcia wyrównawcze malarz-tapeciarz
 •  Zajęcia wsparcia psychologiczno pedagogicznego zajęcia z komunikacji międzyludzkiej
 • Zajęcia wsparcia psychologiczno pedagogicznego - zajęcia "Patrz inaczej na agresję"W ramach zajęć uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach np. z zajęć wyrównawczych – społeczeństwo obywatelskie, wyrównawczych arteterapii i zajęć wsparcia psychologiczno-pedagogicznego „Patrz inaczej na agresję”.

Wycieczki te będą organizowane między innymi do:
-  kina,
- gliniarni,
- Urzędu Pracy,
- Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych,
- Wydziału Spraw Obywatelskich,
- placówki opiekuńczo-wychowawczej w Więcborku,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Do góry Projekt JXstudio.pl